Užpildykite trumpą anketą ir sužinokite preliminarią BDAR dokumentų prieš konsultuojantis ir individualiai įvertinant Jūsų organizacijos poreikius.

1. Darbuotojų skaičius:

2. Ar tvarkote asmens duomenis kitos įmonės (duomenų valdytojo) vardu, t. y. esate duomenų tvarkytojas?

3. Ar Jūsų įmonės vardu duomenys tvarkomi kitos įmonės (duomenų tvarkytojo)? Pvz., IT įmonės, atliekančios IT ūkio priežiūrą?

4. Ar perduodate asmens duomenis kitiems asmenims (duomenų gavėjams), pvz., siuntų tarnyboms, darbuotojų duomenis darbų saugos įmonei, darbuotojų duomenis sveikatos tikrinimo įmonei ir kt.?

5. Ar asmens duomenis gaunate iš trečiųjų asmenų, pvz., iš viešųjų registrų, kitų asmenų (duomenų šaltiniai)?

6. Ar renkate (tvarkote) vaikų** asmens duomenis?

7. Apyvarta:

8. Ar tvarkote specialių kategorijų (jautrius) asmens duomenis?*

9. Ar įmonė stebi vaizdo kameromis?

10. Ar įmonės tarnybiniai automobiliai sekami vietos nustatymo įrenginiais?

11. Ar įmonė turi internetinę svetainę? Jei taip, ar jos pagalba yra renkami asmens duomenys, pvz., užklausų formos, registracijos, el. parduotuvė ar kt.?

Preliminari pasirinkto paketo kaina (EUR)

Privatumo politika

* Specialiųjų kategorijų asmens duomenys reiškia duomenis, atskleidžiančius rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, taip pat genetinius duomenis, biometrinius duomenis, siekiant konkrečiai nustatyti fizinio asmens tapatybę, sveikatos duomenis ir duomenis apie fizinio asmens lytinį gyvenimą ir lytinę orientaciją.

** Vaiku laikytinas asmuo iki 14 m. (imtinai).